دولومیت از اهمیت بالایی برخوردار است و تجهیزات دولومیت نیز اهمیت دارند