چه کسی است که در یک معدن زغال سنگ به نام کار می کند