آسیاب توپ به عنوان صیاد اولیه سنگ معدن استفاده می شود