پرچین احاطه کردن ساخت ماشین برای فروش در آفریقای جنوبی مورد استفاده قرار