کار مکانیکی برای تجهیزات سنگین در شرکت الخرفی و دانش حقوق لازم است